Minőségpolitika és tanúsítványok

 

lenia

 

Az eFeF Élelmiszeripar és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban a Társaság) az osztrák WECH cégcsoport tagja, a magyarországi baromfifeldolgozó ipar fejlett technológiával üzemelő, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő, jól szervezett vállalata.

Célunk, hogy a vásárlók igényeit feltérképezve a lehető legmagasabb szinten feleljünk meg a vevők és az ügyfelek kifejezett és elvárt igényeinek. Célunk az ügyfelek és a fogyasztók számára nyújtott minőségi termékek előállítása.

Jövőbeli célunk, hogy tovább szilárdítsuk a pozíciónkat a magyar baromfifeldolgozói piacon, valamint lehetőségeinkhez képest fokozzuk terjeszkedésünket.

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a vonatkozó jogszabályok és szabványok betartására, a biztonságos élelmiszer előállításra: Ennek érdekében HACCP irányelvek keretei közt az IFS Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány előírásai szerint működtetjük a termékgyártást.

IFS tanúsítvány letöltése »

A Társaság vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak a cég minőségirányítási rendszerének szabvány szerinti működtetésében és folyamatos fejlesztésében, továbbá feladatuknak tekintik a minőségpolitika, a minőségcélok megismertetését és megértetését a dolgozókkal. Ennek érdekében rendszeres oktatásban részesítik a dolgozókat, és egyben ösztönözik őket arra, hogy a hibák javításában aktívan, kezdeményezően és eredményesen részt vegyenek, ekképpen megteremtve a minőségi termékeket, valamint a vállalat ügyfélbarát fellépését és versenyképességét.

Kapcsolataink kialakításában, alvállalkozóink, beszállítóink kiválasztásánál minőségközpontú szemléletmódot és magatartást követünk és érvényesítünk. Tevékenységünk során törekszünk a kölcsönös jó kapcsolat kialakítására, az etikus magatartás szabályainak betartására. A humanitárius és etikai alapelveket célnak és egyszersmind kötelezettségnek is tekintjük, s megvalósulásukat a lehetőségeink keretein belül támogatjuk.

Cégünk a termékfejlesztés, a termelés és az értékesítés során egyaránt figyelembe veszi a környezet és az erőforrások kímélésére, valamint bolygónk, a Föld a fenntarthatóságra vonatkozó szempontokat. Ennek jegyében fontosnak tartja, hogy a gazdasági és a társadalmi teljesítményét évről évre úgy optimalizálja, hogy a vele kapcsolatban álló belső és külső ügyfelek és partnerek, ill. az egész emberiség javát szolgálja. A Társaság a magyar társadalom szerves részeként minden üzleti döntésével és cselekedetével a kötelező törvényi előírásokkal összhangban a felelős vállalati magatartását kívánja hangsúlyozni.

A Társaság vezetői és minden dolgozója elkötelezett e szemlélet kialakítására és fenntartására, továbbá kötelezi magát arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a vállalati politikában és a HACCP-rendszerben meghatározott követelmények megvalósítása érdekében, bizonyítva ezzel elkötelezettségét a minőség és a vállalat iránt.